Eğitim ve Kariyer DanışmanlığıKariyer TestleriMyers-Brigs Type Inventory (MBTI)

15 Kasım 2019
MBTI

Myers-Brigs Type Inventory (MBTI), Carl Gustav Jung’un temelini attığı kişilik özellikleri sınıflandırmasını, daha sonra Myers-Brigs’in yorumladığı şekilde, kişilik yapısını belirlemekte kullanılan ve yanıtlayıcının kendini değerlendirdiği bir ölçektir.

MBTI testinin ana olarak dört boyutu, ve her boyutunda birbirine zıt ikili ölçeği bulunmaktadır. Bu boyutların hangilerini daha aktif olarak kullandığımızı belirleyen 16 kombinasyon vardır. Bu boyutlar aşağıdaki gibidir:

(E) Dışadönük – (I) İçedönük: Kişilerin enerjilerini ve dikkatlerini nasıl odakladıklarını gösterir.

(S) Duyu – (N) Sezi: Kişilerin bir bilgiyi nasıl aldıklarını gösterir.

(T) Düşünme – (F) Hissetme: Kişilerin kararlarını nasıl almayı tercih ettiklerini gösterir.

(J) Algısal – (P) Yargısal: Kişilerin çevresi ile iletişimini gösterir.

MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti kullanır.

Ortaya çıkan bu sekiz harfin kombinasyonundan 16 değişik MBTI özelliği ortaya çıkar. MBTI harf özellikleri örnekleri: ISFJ , ENTP , ESFJ.. gibi.

Bize Ulaşın
Türkiye Ofisi
Officium Beytepe 9. Kat No:105, Beytepe, Kanuni Sultan Süleyman Blv, 06800 Çankaya/Ankara
+90 (535) 662 88 66
+90 (312) 235 80 85
+90 (312) 235 80 86
+90 (536) 772 70 10
hello@woo.com.tr
Londra Ofisi
22 York House, Turks Row SW3 4TH
+44 7425 504403
london@woo.com.tr
Amerika Ofisi
4 Roosevelt Avenue, Bighamton New York, 13901
001 646 350 5936
newyork@woo.com.tr